Cement Hranice

Cena: 115 Kč

Platnost akce: 14. 10. 2022 - 30. 09. 2023

Práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5 technické normy EN 197-1 ve složení dle tabulky 1. Normové označení Portlandské cement s vápencem EN 197-1 - CEM II/B-LL 32,5 R.

  • Portlandský slínek
  • Vápenec
  • Síran vápenatý
  • Doplňující složky
  • Přísady

Použití:
Používá se pro drobné betonové konstrukce, pro staveništní přípravu betonu. CEM II/B-LL 32,5 R je vhodný pro betony běžných pevnostních tříd (pro domácí použití). Není vhodný pro betonové konstrukce vystavené velkému mechanickému zatížení a do agresivního prostředí.

Cement Hranice Zpět na akce
Modul: Akce