salith MHF pII

Cena: 109 Kč

Platnost akce: 26. 10. 2020 - 30. 11. 2020

Salith MHF PII

K vytváření vnitřních a venkovních jemných štukových omítek stěn a stropů. Vlastnosti umožňují přímé provádění vnitřních jednovrstvých omítek do tloušťky 5 mm na přesně vyzděné cihelné a pórobetonové podklady typu Ytong, betonové plochy apod. Lze zpracovat strojně i ručně. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

Technické parametry/cena                        

  • zrnitost 0 - 0,6 mm
  • množství záměsové vody 7 - 8 litrů/25 kg; 0,28 - 0,32 litrů/kg
  • pevnost v tlaku po 28 dnech 0,4 - 2,5 MPa (třída CS I)
  • pevnost v tahu po 28 dnech min 0,7 MPa
  • přídržnost min 0,18 MPa
  • paleta /pytel 1,225 t /25 kg               
salith MHF pII Zpět na akce
Modul: Akce